Circle

posted on 02 Jan 2011 05:50 by comiconroad

 

 

รายละเอียดสำหรับ 1 SP

1. ขนาด : 45 x 60 cm.

2. จำนวนเก้าอี้ :  2 ตัว

3. จำนวนบัตร guest : 2 ใบ

 

 

 

ประเภทของ Circle


1. สินค้าทำมือ / โดจินชิ / Goods

ราคา
: 150 บาท
จองได้ไม่เกิน
2 SP ต่อ 1 เซอร์เคิล


ทั้งนี้
1 SP สามารถขายโดจินชิได้ไม่เกิน 5 ปก

 

2. สินค้าคอสเพลย์ / เสื้อผ้า / เครื่องแต่งกาย / เครื่องประดับ

ราคา
: 200 บาท
จองได้ไม่เกิน
4 SP ต่อ 1 เซอร์เคิล

ยอดรวม
: 24 SP

  

3. สินค้านำเข้า / สินค้าการ์ตูนที่ไม่ใช่สินค้าทำมือ


ราคา
: 250 บาท
จองได้ไม่เกิน
2 SP ต่อ 1 เซอร์เคิล

รายละเอียดสำหรับ 1SP


 

4. สินค้าจับฉลาก

ราคา
: 500 บาท
จองได้ไม่เกิน
2 SP ต่อ 1 เซอร์เคิล


 

 

 

หมายเหตุ

1. จำนวน SP ที่กำหนดไว้ต่อเซอร์เคิล เป็นการกำหนดเบื้องต้นเพื่อให้เหลือพื้นที่เพียงพอกับจำนวนเซอร์เคิลที่ต้องการ โดยเซอร์เคิลใดต้องการจำนวน SP มากกว่าที่กำหนดไว้ ขอให้ระบุมาใน E-mail ที่ให้จอง หากว่าหมดเขตการจองแล้วยังมี SP เหลือ ทางสต๊าฟจะจัดสรรให้ตามสมควร

2. สิทธิการออกบูธเป็นไปตามลำดับการจอง